.

.

Övningsskytte inom Utibygden

Alla jägare har ett ansvar att aldrig utsätta viltet för onödigt lidande. Därför är det lika självklart som viktigt att vi kontrollerar våra vapen innan jakten. Både funktion och träffbild.

För småvilt och rovvilt ställs inga krav från VVO:t utan eget ansvar gäller!

För älgjakt krävs att varje deltagare skjuter så som jaktledningen bestämt och meddelat.

För älg gäller följande:

Godkänt bronsmärke alternativt:

Vid tre olika tillfällen skjuta minst 1 serie/tillfälle på löpande älgfigur samt skjuta 4st träff på stillastående kalvfigur, stående utan stöd.

Skjutprotokoll och övningstavlor finns för nedladdning till höger.

Skjuttider Utibygdens skjutbana:

Tisdagar    08:00 - 19:00

Torsdagar  16:00 - 19:00

Fredagar    08:00 - 19:00

Söndagar   09:00 - 15:00


Här kan du träna på ditt skytte online:

Provskjut på älg

Provskjut på björn

Provskjut på vildsvin

Provskjut på rådjur