.

.

Älgjakt inom Utibygdens VVO

Inom viltvårdsområdet finns det idag ett älgjaktlag som bedriver älgjakt inom hela områdets gränser. Jaktlaget består av ca 45 jägare av alla kön och åldrar.

Älgjakten bedrivs med löshund och passare.

Från och med 2016 tillkommer en slakteriavgift på 300:- för de som ska jaga älg.

OBS! För att delta i passlottningen vid älgjaktlagets jaktmöte skall du ha betalat in avgiften för älg och slakteri innan 16:e Augusti. Betalning gäller som anmälan till älgjakt.

Avskjutning:

2018-2019: 13st av tilldelade 14st varav 46% kalv

2017-2018: 8st av tilldelade 14st varav 12,5% kalv

2016-2017: 13st av tilldelade 14st varav 46% kalv

2015-2016: 10st av tilldelade 14st varav 30% kalv

2014-2015: 14st av tilldelade 18st varav 36% kalv

2013-2014: 15st av tilldelade 18st varav 40% kalv

2012-2013: 14st av tilldelade 18st varav 35% kalv