.

.

Välkommen till Utibygdens Viltvårdsområde

Utibygdens viltvårdsområde består av ett sammanhängande område om 4392 hektar skog och mark beläget mellan Holmsveden och Kilafors i södra Hälsingland.

Inom området bedrivs gemensamhetsjakt* på älg samt områdesjakt** på övrigt vilt.

# Nu kan du betala ditt jaktkort med Swish. Läs mer på Jaktkort/Jakträttsbevis.

# Nu finns årsmötesprotokollet, PM för jaktutövning och ej inlämnad skottlista uppdaterat här på hemsidan. Lite nya priser på jaktkort för 2021 gäller, läs mer under Jaktkort/Jakträttsbevis.

# PM för jaktutövning kommande jaktår, styrelseberättelse samt årsmötesprotokoll 2021 finns under Organisation 

# Lista över ej inlämnade viltrapporter finns under Viltrapportering

# Skjuttider för Utibygdens skjutbana finns nu under Övningsskytte

# Information om jakt på kronvilt inom Utibygden finns att ladda ned under Övrig jakt.

# Vad brukar alltid hända då det blir tjurförbud? Kolla på videon till höger....       

# Lite information om slakteriet samt höstens älgjakt finns för nedladdning under Älgjakt

# Fastighetskarta över viltvårdsområdet finns under länken övrigt. Stort tack till Håkan T och Olle för det gedigna arbetet ni lagt ner på detta! OBS! denna länk har lösenordsskydd för medlemmar enbart. Håkan T och Johan P har login att dela, annars kan ni skicka ett mail eller sms till mig.

# Har ni annat ni vill att jag ska publicera här så skicka ett mail till mig: malte.akerblom@gmail.com

 

 

 


Den 15/3 varje år är sista dagen att rapportera in fällt vilt inför årsmötet. Alla som löst jaktkort (ej Älg) skall rapportera, även om ni inte skjutit något.

Ej inlämnad rapport medför en avgift om 150:- som påförs nästa lösen av jaktkort. Rapportera via länken viltrapportering till vänster. Rapportera även gästkort.

 

42733

*) Gemensamhetsjakt;

Jakt får inte bedrivas enskilt utan endast tillsammans med övriga jakträttsinnehavare.

Utsedd jaktledare kallar samtliga jakträttsinnehavare vid varje tillfälle och fällt vilt fördelas lika inom laget på överenskommet sätt.

Undantaget är eftersök på trafikskadat vilt.

**) Områdesjakt;

Jakt får bedrivas på enskilt initiativ inom hela viltvårdsområdet oberoende av fastighetsgränserna.